Cách làm biển công ty bằng inox ăn mòn

Làm biển công ty bằng inox ăn mòn cho khách hàng ở tỉnh. Biển inox ăn mòn:  về cơ bản không khác nhiều so với biển đồng ăn mòn. Nó cũng được sử dụng rất phổ biến như một sự thay thế hay là một “đối trọng” đối với sản phẩm biển đồng ăn mòn. Biển inox ăn mòn cũng được sử dụng rộng rãi như là biển công ty, biển phòng ban, biển chỉ dẫn, biển báo… trong các cơ quan, công ty, nhà hàng, chung cư, khách sạn…

bảng inox ăn mòn

 

bảng inox ăn mòn

 

bảng inox ăn mòn

Pin It

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ