Thi công bảng hiệu chữ nổi inox cho khách sạn Riverside

Quảng Cáo Kiến Trẻ vừa thiết kế thi công hoàn thiện bảng hiệu quảng cáo chữ nổi inox trắng cho khách sạn Riverside. Với chữ nổi inox trắng cùng logo được gia công từ inox304 uốn nổi 5 phân được thợ quảng cáo đang hoàn thiện bảng hiệu.

 

Thi công bảng hiệu chữ nổi inox

Hình ảnh thi công bảng hiệu ngoài trời

Thi công bảng hiệu chữ nổi inox
Hình ảnh thiết kế Thiết kế bảng hiệu quảng cáo chữ inox cho khách sạn Thiết kế bảng hiệu quảng cáo chữ inox cho khách sạn Thiết kế bảng hiệu quảng cáo chữ inox cho khách sạn

Pin It

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ