Thi công bảng hiệu quảng cáo chữ alu, inox vàng cho công ty Thanh Đỗ

Kiến Trẻ vừa thi công hoàn thiện bảng hiệu quảng cáo trong nhà và biển quảng cáo ngoài trời cho công ty Thanh Đỗ. Bảng hiệu quảng cáo được thi công hoàn thiện nhanh chóng, chất lượng sản phẩm làm hài lòng khách hàng.

Chữ nổi quảng cáo Chữ nổi quảng cáo
Chữ nổi quảng cáo trên mặt gỗ

Thi công bảng hiệu quảng cáo chữ alu

Thợ đang thi công hoàn thiện bộ chữ công ty còn lại

Logo inox ăn mòn

Logo inox ăn mòn

Logo inox ăn mòn

Pin It

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ