Thiết kế thi công bảng hiệu quảng cáo cho SaKos

Kiến Trẻ nhận thiết kế thi công bảng hiệu quảng cáo cho  SaKos. Một bảng hiệu chữ nổi inox trên mặt dựng alu được thiết kế đẹp vời phương án ốp nhôm alu cho toàn bộ bảng hiệu.

Thiết kế thi công bảng hiệu quảng cáo
Với phương án ốp nhôm alu cho toàn bộ mặt tiền cũ kỹThiết kế thi công bảng hiệu quảng cáo Thiết kế thi công bảng hiệu quảng cáo Thiết kế thi công bảng hiệu quảng cáo Thiết kế thi công bảng hiệu quảng cáo

Pin It

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ